Selecteer een pagina

Online cursus: De emancipatie van vrouwen (5PE)

119,00 excl. btw

Duur: 3 uur.

Artikelnummer: N/B Categorie:

Capaciteit: 25

De emancipatie van vrouwen in Nederland is een proces van sociale verandering en strijd dat gericht is op het verkrijgen van gelijke rechten, kansen en positie voor vrouwen in de samenleving. Dit proces heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld en heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang op verschillende gebieden. De emancipatie van de Nederlandse vrouw is begonnen in de 19 e eeuw en dit proces is nog steeds actueel. Hier zijn enkele belangrijke mijlpalen en aspecten van de emancipatie van vrouwen in Nederland:

1. Toegang tot onderwijs en arbeid: In de 19e en begin 20e eeuw hadden vrouwen beperkte toegang tot hoger onderwijs en beroepen. Na verloop van tijd hebben inspanningen voor gelijkheid in onderwijs en arbeid geleid tot een grotere deelname van vrouwen in zowel het onderwijs als de beroepsbevolking. Dit heeft bijgedragen aan progressie qua economische en sociale positie van vrouwen.

2. Stemrecht: Een belangrijke stap was het verkrijgen van het vrouwenkiesrecht in 1919 in Nederland. Vrouwen kregen daarmee het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen voor politieke functies, waardoor ze actief konden deelnemen aan de besluitvorming.

3. Vrouwenbeweging: De opkomst van de vrouwenbeweging in de jaren 60 en 70 speelde een cruciale rol bij het aan de kaak stellen van genderongelijkheid en het aandringen op verandering. Vrouwen eisten gelijke kansen in alle aspecten van het leven, waaronder werk, gezin en maatschappij.

4. Wetgeving tegen discriminatie: Nederland heeft wetgeving ingevoerd om genderdiscriminatie tegen te gaan, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Deze wetten verbieden discriminatie op basis van geslacht in verschillende domeinen, waaronder arbeid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.

5. Zwangerschapsverlof en kinderopvang: Verbeteringen in wetgeving met betrekking tot zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en kinderopvang hebben bijgedragen aan het vergemakkelijken van de combinatie van werk en gezin voor vrouwen.

6. Bevordering van Vrouwen in Leidinggevende Posities: Er zijn inspanningen geleverd om vrouwen aan te moedigen en te ondersteunen bij het bekleden van leidinggevende functies in zowel de publieke als de private sector, hoewel er nog steeds een kloof bestaat.

7. Bewustwording en culturele verandering: Maatschappelijke bewustwording over genderongelijkheid en genderstereotypen heeft bijgedragen aan een veranderende cultuur en houding ten opzichte van de rol en positie van vrouwen in de samenleving.

Het emancipatieproces is door de jaren heen voortdurend geëvolueerd en blijft een voortdurende
inspanning. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zijn er nog steeds uitdagingen en
ongelijkheden waarmee vrouwen in Nederland en over de hele wereld worden geconfronteerd, met
name op het gebied van loonkloof, genderstereotypen en geweld tegen vrouwen.

Samenvatting:

Tijdens onze online cursus voor tolken en vertalers zullen we dieper ingaan op het belangrijke thema
van de emancipatie van vrouwen in Nederland. De volgende aspecten zullen uitgebreid worden
besproken:

  • Historische Context: Een overzicht van hoe de emancipatie van vrouwen in Nederland zich heeft ontwikkeld sinds de 19e eeuw.
  • Toegang tot Onderwijs en Arbeid: De evolutie van de deelname van vrouwen aan hoger onderwijs en de beroepsbevolking door de jaren heen.
  • Stemrecht: De impact van het verwerven van het vrouwenkiesrecht in 1919.
  • Vrouwenbeweging: De invloedrijke rol van de vrouwenbeweging van de jaren 60 en 70 in het adresseren van genderongelijkheid.
  • Wetgeving tegen Discriminatie: De belangrijkheid van wetten zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling in het tegengaan van genderdiscriminatie.
  • Zwangerschapsverlof en Kinderopvang: Hoe wetgeving rondom zwangerschaps- en ouderschapsverlof, alsook kinderopvang, de balans tussen werk en gezinsleven voor vrouwen heeft beïnvloed.
  • Vrouwen in Leidinggevende Posities: Inspanningen om gendergelijkheid in leiderschapsrollen te bevorderen.
  • Bewustwording en Culturele Verandering: De voortdurende strijd tegen genderstereotypen en de culturele evolutie rondom de positie van vrouwen in de samenleving.
  • Huidige Uitdagingen: Een blik op de blijvende uitdagingen zoals de loonkloof en geweld tegen vrouwen.

We hopen met deze presentatie meer inzicht te geven in de voortdurende inspanningen rond de
emancipatie van vrouwen en de uitdagingen en successen die hiermee gepaard gaan.

Beoordelingsmatrix en Cesuur:

De beoordeling van de cursus zal gebaseerd zijn op de deelname van de cursist aan verschillende componenten van de cursus. Om te slagen voor de cursus, dient de cursist aan de volgende componenten te voldoen:

1) voorbereiding op de cursus door de dia’s va tevoren door te lezende + actieve deelname aan de webinar. Dit omvat het bijwonen van de live sessies en actieve betrokkenheid bij de interactieve elementen van de cursus. De beoordeling hiervoor kan zijn: 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

2) Meedoen met de quizzes in de les: Tijdens de cursus zullen er quizzes worden afgenomen/ vragen gesteld aan de cursist om het begrip van de cursist te beoordelen. De cursist dient de quizzes tijdig in te vullen en deel te nemen om in aanmerking te komen voor een positieve beoordeling. De beoordeling hiervoor kan zijn: 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

3) Invullen van de feedback/reflectie over het geleerde stof: Na afloop van de cursus wordt van de cursist verwacht dat hij/zij een feedback enquête invult om waardevolle inzichten en suggesties te verstrekken over de cursuservaring. De cursist reflecteert over zijn/haar leerervaring en hoe deze ervaring toegepast kan worden in zijn/haar dagelijks praktijk. Het invullen van de enquête is een verplicht onderdeel om te voldoen aan de beoordelingscriteria. De beoordeling hiervoor kan zijn: 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

Cesuur:

Om te slagen voor de cursus dient de cursist aan alle bovengenoemde componenten te voldoen en een beoordeling van 'Voldaan'; te behalen voor elk onderdeel. Bij het behalen van de vereiste beoordelingen zal de cursist als 'Geslaagd' worden beoordeeld voor de cursus (zie tabel 1) en de student krijgt een deelname certificaat toegestuurd. Let op: Het niet voldoen aan een of meerdere van de bovengenoemde componenten kan leiden tot een beoordeling van 'Niet voldaan' en resulteert in het niet behalen van de cursus en uiteindelijk geen afgifte van een deelname certificaat . Het is daarom van belang dat de cursist actief deelneemt aan de webinars, meedoet met de quizzes en de feedback enquête invult om aan de beoordelingscriteria te voldoen.

Let op: Het niet voldoen aan een of meerdere van de bovengenoemde componenten kan leiden tot
een beoordeling van 'Niet voldaan' en resulteert in het niet behalen van de cursus en uiteindelijk
geen afgifte van een deelname certificaat . Het is daarom van belang dat de cursist actief deelneemt
aan de webinars, meedoet met de quizzes en de feedback enquête invult om aan de
beoordelingscriteria te voldoen.

Beoordelingscriteria Beoordeling

Voorbereiding en de deelname aan de webinar: Voldaan / Niet voldaan
Meedoen met de quizzes in de les: Voldaan / Niet voldaan
Invullen van de feedback/enquête: Voldaan / Niet voldaan

Extra informatie

Datum

15-4-2024 (18-21 uur), 17-06-2024 (18:00-21:00)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Online cursus: De emancipatie van vrouwen (5PE)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *