Online cursus: Het Nederlandse zorgstelsel (5 PE)

119,00 excl. btw

Duur: 3 uur.

Artikelnummer: N/B Categorie:

Capaciteit: 25

Als tolk of vertaler speel je een belangrijke rol bij het mogelijk maken van effectieve communicatie tussen mensen die verschillende talen spreken. Om deze rol succesvol te vervullen, is het van essentieel belang om een diepgaand begrip te hebben van verschillende onderwerpen die direct van invloed zijn op de situaties waarin je werkt. In deze cursus verkennen we het Nederlandse zorgstelsel en gerelateerde onderwerpen, en ontdekken we waarom deze onderwerpen zo relevant en belangrijk zijn voor tolken en vertalers.

Het Nederlandse zorgstelsel is een complex systeem dat zich bezighoudt met de organisatie en levering van gezondheidszorg in Nederland. Als tolk of vertaler is het van cruciaal belang om vertrouwd te zijn met de structuur van het zorgstelsel, inclusief de verschillende zorgverleners, verzekeringssystemen en regelgeving. Het begrijpen van het zorgstelsel stelt je in staat om nauwkeurige en betekenisvolle communicatie te faciliteren tussen zorgverleners, patiënten, verzekeringsmaatschappijen en overheidsfunctionarissen. Door een grondig begrip van dit onderwerp kun je ervoor zorgen dat alle betrokkenen de zorg en behandeling ontvangen die ze nodig hebben.

Medische terminologie is een andere belangrijke vaardigheid waar tolken en vertalers regelmatig mee te maken krijgen in de gezondheidszorg. Heldere communicatie is van levensbelang bij het overbrengen van medische informatie tussen zorgverleners en patiënten. Als tolk of vertaler moet je bekend zijn met de specifieke terminologie die in de medische wereld wordt gebruikt, evenals met de procedures en ethische richtlijnen. Door jouw kennis en vaardigheden in medische zorg kun je ervoor zorgen dat patiënten de juiste diagnose, behandeling en zorg ontvangen, ongeacht hun taalachtergrond. Je speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van individuen in diverse gemeenschappen.

Naast het zorgstelsel is ook het onderwerp geestelijke gezondheidszorg van groot belang voor tolken en vertalers. Geestelijke gezondheidsproblemen worden steeds meer erkend en besproken, en tolken en vertalers kunnen een cruciale rol spelen bij het faciliteren van communicatie tussen geestelijke gezondheidszorgprofessionals en patiënten. Het begrijpen van psychologische termen, behandelingsmethoden en culturele sensitiviteit is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen de juiste ondersteuning en behandeling krijgen.

Daarnaast is het van belang om de rol van tolken en vertalers in de ouderenzorg te begrijpen. Met een vergrijzende bevolking wordt de ouderenzorg steeds belangrijker, en tolken en vertalers kunnen bijdragen aan de communicatie tussen ouderen, zorgverleners en familieleden. Door jouw expertise in ouderenzorg kun je bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige zorgervaring voor ouderen, waarbij hun behoeften en wensen centraal staan.

Kortom, het Nederlandse zorgstelsel en gerelateerde onderwerpen zijn van groot belang voor tolken en vertalers. Door je kennis en begrip van deze onderwerpen te vergroten, kun je jouw tolkdiensten van hoge kwaliteit leveren en een positieve impact hebben op de levens van de mensen die je bijstaat. Deze cursus biedt jou de mogelijkheid om je professionele vaardigheden verder te ontwikkelen en je expertise op deze belangrijke terreinen te vergroten.

Cursusdoelen:

Deze cursus heeft als doel tolken en vertalers vertrouwd te maken met het Nederlandse zorgstelsel, medische terminologie, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, zodat ze effectief kunnen communiceren en ondersteuning kunnen bieden aan betrokken partijen. Na het voltooien van deze cursus zullen de deelnemers in staat zijn om:

1)De basisbeginselen van het Nederlandse zorgstelsel, inclusief structuur en regelgeving, te begrijpen.

2)Essentiële medische terminologie en begrippen binnen de gezondheidszorg te kennen en toe te passen.

3)De rol en verantwoordelijkheden van tolken en vertalers binnen de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg te begrijpen.

4)Bewust te zijn van de culturele sensitiviteit die nodig is bij het werken met diverse betrokken partijen binnen de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

Beoordelingsmatrix en Cesuur:

De beoordeling van de cursus zal gebaseerd zijn op de deelname van de cursist aan verschillende componenten van de cursus. Om te slagen voor de cursus, dient de cursist aan de volgende componenten te voldoen:

1) voorbereiding op de cursus door de dia’s va tevoren door te lezende + actieve deelname aan de webinar. Dit omvat het bijwonen van de live sessies en actieve betrokkenheid bij de interactieve elementen van de cursus. De beoordeling hiervoor kan zijn: 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

2) Meedoen met de quizzes in de les: Tijdens de cursus zullen er quizzes worden afgenomen/ vragen gesteld aan de cursist om het begrip van de cursist te beoordelen. De cursist dient de quizzes tijdig in te vullen en deel te nemen om in aanmerking te komen voor een positieve beoordeling. De beoordeling hiervoor kan zijn: 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

3) Invullen van de feedback/reflectie over het geleerde stof: Na afloop van de cursus wordt van de cursist verwacht dat hij/zij een feedback enquête invult om waardevolle inzichten en suggesties te verstrekken over de cursuservaring. De cursist reflecteert over zijn/haar leerervaring en hoe deze ervaring toegepast kan worden in zijn/haar dagelijks praktijk. Het invullen van de enquête is een verplicht onderdeel om te voldoen aan de beoordelingscriteria. De beoordeling hiervoor kan zijn: 'Voldaan' of 'Niet voldaan'.

Cesuur:

Om te slagen voor de cursus dient de cursist aan alle bovengenoemde componenten te voldoen en een beoordeling van 'Voldaan'; te behalen voor elk onderdeel. Bij het behalen van de vereiste beoordelingen zal de cursist als 'Geslaagd' worden beoordeeld voor de cursus (zie tabel 1) en de student krijgt een deelname certificaat toegestuurd. Let op: Het niet voldoen aan een of meerdere van de bovengenoemde componenten kan leiden tot een beoordeling van 'Niet voldaan' en resulteert in het niet behalen van de cursus en uiteindelijk geen afgifte van een deelname certificaat . Het is daarom van belang dat de cursist actief deelneemt aan de webinars, meedoet met de quizzes en de feedback enquête invult om aan de beoordelingscriteria te voldoen.

Let op: Het niet voldoen aan een of meerdere van de bovengenoemde componenten kan leiden tot
een beoordeling van 'Niet voldaan' en resulteert in het niet behalen van de cursus en uiteindelijk
geen afgifte van een deelname certificaat . Het is daarom van belang dat de cursist actief deelneemt
aan de webinars, meedoet met de quizzes en de feedback enquête invult om aan de
beoordelingscriteria te voldoen.

Beoordelingscriteria Beoordeling

Voorbereiding en de deelname aan de webinar: Voldaan / Niet voldaan
Meedoen met de quizzes in de les: Voldaan / Niet voldaan
Invullen van de feedback/enquête: Voldaan / Niet voldaan

Extra informatie

Datum

02-09-2024 (18-21 uur), 27-05-2024 (18:00-21:00)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Online cursus: Het Nederlandse zorgstelsel (5 PE)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *